ผู้บริหาร

นายปิยทรรศน์ อินทกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เมนูสารสนเทศสำคัญ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รับ-ส่งหนังสือราชการ
งานสารสนเทศสพฐ
บันทึกข้อมูล E-mes
บันทึกข้อมูล Mis
บันทึกข้อมูล EMIS
บันทึกข้อมูล 10 มิ.ย.56
สำนักงานวิชาการฯ
เมล์ สพป.สข.3
สนงรับรองฯ
บันทึกการใช้พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
สถานการณ์อุทกภัย
อบรมครูUTQ online
กรอกข้อมูล กพ.7
เข้าระบบ O-Net
Video Conference
บันทึกจุดเน้นโรงเรียน
สร.รับ-รายจ่ายโรงเรียน
กรอกข้อมูลแทปเล็ต
บันทึกเลื่อนขั้นเงินเดือน
สน.บริหารบุคคลนิติกร
สน.คลังและสินทรัพย์
โปรแกรมคำนวณภาษี
จัดทำข้อสอบONET
ถามตอบโปรแกรม ปพ.1
เอกสาร จากสวก.
โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
กรอกการเงิน
เว็ปโรงเรียน(สพฐ)
เมนูเว็ปน่าสนใจ
ตารางวังไกลกังวล
สื่อICTภายในสถานศึกษา
กรมสรรพากร
ข่าวด่วน77จังหวัด
เพิ่ม Code
บริษัท อจท.
มอ.จัดอบรมICT
เพิ่ม youtube
เครือนิเทศผ่านInternet
จัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ
สำหรับอัพโหลดไฟล์
สโมสรวิชาชีพครู
อัพเดทnod32
เกณฑ์สมศ.รอบ3
ทดสอบความเร็วเน็ต
ติดต่อบริษัทสุพรีม
หนังสือพิมพ์ภาคใต้
สนง.กศอช.นาทวี
สมาพันธ์ครูธุรการ จชต.
ศูนย์เทคโนฯการสื่อสาร
โรงแรมในจังหวัดสงขลา
ระบบกำลังพล
ความรู้คอม
TABLET DENGO
แนะนำเว็ปอำเภอนาทวี
เฉลยUTQ
กระปุกนิวส์
ข่าวสาร กบข.
เมนูแหล่งเรียนรู้
blog ส่งเสริมรักการอ่าน
ห้องเรียนออนไลน์
รูปแบบการสอน
เรียนรู้กับครูเอื้อง
เรียนภาษาอังกฤษ
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์
ฟังธรรมดอทคอม
สื่อธรรมะ
แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล
หลักเกณฑ์ไทยเป็นโรมัน
การปักผ้าลวดลายต่างๆ
การสร้างเว็ปเบื้องต้น
การบ้านดอทคอม
เรียนเพาเวอร์พอยท์
บุคคลสำคัญของไทย
สอนเขียนเว็ป DWCS4
เรียนรู้office2007
รายการทีวีครู
รวมนิทานอีสป
ครูสอนดี
ร่างกายของมนุษย์
สื่อเรียนรู้
บล็อกการเรียนรู้
ข้อมูลแท็ปเล็ต
สื่อประกอบการสอนMMP
บทเรียนบนเว็ป คอมป.6
การใช้งานโปรแกรมอีบุค
เรียนรู้ power point2007
เรียนรู้การใช้งาน Excel2007
สื่อการสอน CAI ทุกกลุ่มสาระ
สมัครเข้าใช้ blog
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน

                โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลทุ่ง ๑ (วัดสะท้อน) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ     วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๔๖๕    เป็นการศึกษาภาคบังคับตาม พ.ร.บ.ประถมศึกษา ปี ๒๔๖๔       โดย รองอำมาตย์ตรี ขุนจงราษฎร์ ปลัดกิ่งอำเภอนาทวี ประธาน   นายสุวรรณ ไพบูลย์ เป็นศึกษาธิการกึ่งอำเภอนาทวี ได้รับความร่วมมือจากขุนเกษตรชนนิยม (อิน เสนะพันธุ์) กำนันตำบลสะท้อน และพระอธิการปาน อินทสโร เจ้าอาวาสวัดสะท้อน โดยทำการเปิดสอน และอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน เปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียน ๗๑ คน โดยครูหัด รักแป้น เป็นครูใหญ่

                วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๔๗๓ ทางราชการได้บรรจุนายพร้อม ศรีระพงศ์ เข้าเป็นครูเพิ่มอีก ๑ คน วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๗๓ ทางราชการได้บรรจุนายจำเริญ มาสินทพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านนาทวีมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โดยเพิ่มครูและชั้นเรียน จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

                วันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๐  ทางราชการอนุญาตให้ย้ายที่โรงเรียนจากศาลาวัดสะท้อน     ไปเรียนอยู่ ณ อาคารเรียนชั่วคราวโรงเรียนบ้านทุ่ง ในที่ดินนายทวี พรหมแก้ว ได้ซื้อให้จำนวน ๖ ไร่ และปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง ๒ ห้องเรียน และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดสะท้อน เป็นโรงเรียนบ้านทุ่ง

                วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๔ ได้ย้ายโรงเรียนชั่วคราวจากบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๗ มาอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลสะท้อน ในที่ดินกำนัน ขุนเกษตรชนนิยม ได้สงวนที่ดินแปลงนั้นไว้ เพื่อกิจการศึกษาจำนวน ๘๔ ไร่ และในปีเดียวกัน ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังแรก ด้วยงบประมาณวันครู ๒๕๐๓ สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๔ ขณะเปิดเรียนครั้งแรกมีครู ๓ คน นักเรียน ๑๑๘ คน เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

                วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๖ ได้เปิดขยายชั้นเรียนประถมปลาย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ ตาม พ.ร.บ. ๒๕๐๓ เริ่มเปิดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตบริการ ตำบลสะท้อน ตำบลทับช้าง ครั้งแรกจำนวน ๓๙ คน

                วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๐๘ ทางราชการได้บรรจุนายจรูญ รัตนะ เป็นครูและเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗

                วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ ทางราชการได้บรรจุนายประภาส ธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนนี้ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดวังไทร และได้ย้ายนายจ้วน สุขปาละ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โท และโรงเรียนบ้างทุ่งวันครู ๒๕๐๓  และย้ายนายทวี พรหมแก้ว  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดปลักหนู

                วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๑๗ ได้ย้ายนายทวี พรหมแก้ว มาดำรงตำแหน่งแทนนายจ้วน สุขปาละ ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าหมวดการศึกษา อำเภอนาทวี และนายทวีพรหมแก้ว ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาจนกระทั่งวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๐ ทางการได้แต่งตั้งนายจรูญ รัตนะ เป็นผู้ช่วยครูใหญ่

                ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ ทางโรงเรียนได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามความต้องการของประชาชน และได้ตั้งเป็นโรงเรียนชุมชนโดยตั้งชื่อใหม่ว่า โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู ๒๕๐๓)

                ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๒ ทางราชการได้ย้ายนายจรูญ รัตนะ ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดวังไทร และได้ตั้งนายภักดิ์ จันทะเสน เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่แทน

                ๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ นายทวี พรหมแก้วได้เกษียณอายุราชการ ทางราชการได้แต่งตั้งนายภักดิ์ จันทะเสน ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่      เป็นผู้รักษาราชการแทน        จนถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๒๗    ทางราชการได้แต่งตั้งนายจรูญ รัตนะ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๕ นายจรูญ รัตนะ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดวังไทร และย้ายนายเดชา นิลรัตน์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน จนกระทั่งวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๖  นายเดชา นิลรัตน์  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านพอบิด    และย้ายนายประสิทธิ์ วิศพันธุ์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนจนถึง วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑  นายประสิทธิ์  วิศพันธุ์  ได้ขอลาออกจากราชการโครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด  นายภักดิ์  จันทะเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน  จนถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑  ทางราชการได้ย้ายนายนิยม  ไกรสนาม  จากโรงเรียนบ้านกะทิง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  จนถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้รับคำสั่งจากราชการให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำชิง  และให้นายปิยทรรศน์  อินทกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำชิง เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะท้อน(วันครู (๒๕๐๓ ) ตั้งแต่วันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  จนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ