ผู้บริหาร

นายปิยทรรศน์ อินทกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เมนูสารสนเทศสำคัญ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รับ-ส่งหนังสือราชการ
งานสารสนเทศสพฐ
บันทึกข้อมูล EMIS
บันทึกข้อมูล 10 มิ.ย.57
สำนักงานวิชาการฯ
สนงรับรองฯ
บันทึกการใช้พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
อบรมครูUTQ online
กรอกข้อมูล กพ.7
เข้าระบบ O-Net
สถิติ O-net Test
บันทึกจุดเน้นโรงเรียน
บันทึกเลื่อนขั้นเงินเดือน
สน.บริหารบุคคลนิติกร
สน.คลังและสินทรัพย์
โปรแกรมคำนวณภาษี
จัดทำข้อสอบONET
ถามตอบโปรแกรม ปพ.1
เอกสาร จากสวก.
เว็ปโรงเรียน(สพฐ)
เมนูเว็ปน่าสนใจ
ตารางวังไกลกังวล
กรมสรรพากร
เพิ่ม Code
บริษัท อจท.
มอ.จัดอบรมICT
เครือนิเทศผ่านInternet
จัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ
สำหรับอัพโหลดไฟล์
สโมสรวิชาชีพครู
อัพเดทnod32
ทดสอบความเร็วเน็ต
ติดต่อบริษัทสุพรีม
หนังสือพิมพ์ภาคใต้
สนง.กศอช.นาทวี
ศูนย์เทคโนฯการสื่อสาร
โรงแรมในจังหวัดสงขลา
ความรู้คอม
TABLET DENGO
แนะนำเว็ปอำเภอนาทวี
กระปุกนิวส์
ข่าวสาร กบข.
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย
ตกแต่งภาพออนไลน์
เมนูแหล่งเรียนรู้
blog ส่งเสริมรักการอ่าน
รูปแบบการสอน
เรียนภาษาอังกฤษ
ฟังธรรมดอทคอม
สื่อธรรมะ
หลักเกณฑ์ไทยเป็นโรมัน
การปักผ้าลวดลายต่างๆ
การสร้างเว็ปเบื้องต้น
บุคคลสำคัญของไทย
สอนเขียนเว็ป DWCS4
เรียนรู้office2007
รายการทีวีครู
รวมนิทานอีสป
สื่อเรียนรู้
บล็อกการเรียนรู้
สมัครเข้าใช้ blog
บทเรียนบนเว็ป คอมป.6
เรียนรู้ power point2007
เรียนรู้ Excel2007
สื่อCAI ทุกกลุ่มสาระ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สสวท.
Suksanari e-leaning
ความรู้พื้นฐานงานช่าง
สระในภาษาไทย
ฝึกอ่านเขียนสระไทย
การใช้ Excel
เรียนรู้ DLIT
DLIT Google app
Google Classroom
สื่อ Tablet น่าสนใจ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เทคนิคซ่อมคอมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.13 KB 2221
วิธีแก้ปัญหาเครื่องรีสตาร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 1490
108 ปัญหาคอมฯที่พบบ่อย Word Document ขนาดไฟล์ 7.01 KB 303
การต่ออินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ Word Document ขนาดไฟล์ 360.5 KB 379
การแชร์เน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 185.5 KB 1743
รวมคำสั่งdos Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.24 KB 2280
อยากใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็น Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 294
ติดตั้งwindows7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 770
อุปกรณ์ต่อระบบเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 254
รวมสูตรExcel RAR Archive ขนาดไฟล์ 121.9 KB 469
เบอร์โทรครูในโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.5 KB 357
โปรแกรมช่วยประมวลผล บ้านเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.5 KB 427
พาสเวิดร์data on web Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135 KB 2197
งานโครงการปีงบประมาณ54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 149.46 KB 717
เพลงในกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 2814
วิธการผูกเงื่อนแบบต่างๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 574.88 KB 675
แบบยื่นภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.84 KB 239
ใบแนบเสียภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.36 KB 237
การวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร2551(นำเสนอโดย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์) 194
การจำแนกจุดมุ่งหมายการศึกษาของบลูม(นำเสนอโดยนางสาวสุวิชญา ภู่ทับทิม) RAR Archive ขนาดไฟล์ 39.59 KB 912
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด Test Buleprint (การบ้าน) 2 ไฟล์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.88 KB 349
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนด Test Blueprint(ไฟล์เดียว) RAR Archive ขนาดไฟล์ 12.44 KB 583
คุณลักษณะของครูมืออาชีพโดย ท่าน นาย ธราเดช มหปุญญนนท์ ผอ.รร.บ้านขี้นาก 136
แผนการสอนประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 170
สพฐ.ประกาศสเปคส์คอมพิวเตอร์ปี 54 279
ฟร์อมเอกสารต่างๆของสหกรณ์ครูสงขลา จำกัด 209
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.05 KB 272
การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คแบบ bridge 124
ฟอร์มหนังสือรับรองความรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 2532
ทำเกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 582.5 KB 15110
job JPEG Image ขนาดไฟล์ 87.09 KB 406
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ(B-index)จ้า โหลดเลย 178
ข้อสอบป5 การงาน 162
pass DR: AFM86GKCL8 246
ดาวโหลดฟร์อนสวยจ้า 218
แบบอาคารเรียนโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 2868
เอกสารวันเสาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.18 KB 257
pass E-ME Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 477
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 168
หลักสูตรการงานอาชีพฯ(เอาไปปรับปรุงต่อน่ะ) 131
ดาวโหลดไดรเวอร์ 115
วิเคราะห์ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ( ศน.จตุพร จันทร์เรือง ) 166
วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการงานป๕(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 909
วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระภาษาอังกฤษป๔(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 196 KB 978
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสูการพัฒนาทักษะการคิดสังคม๖(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 380 KB 5042
ใบความรู้การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 236
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 301
ตำราทำอาหารเกือบหมื่นรายการ(ขอบคุณผู้ปล่อยมา) 154
เชิญดาวโหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 124
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่พัฒนาทักษะความคิดสังคม สาระที่1 ถึง 5 Word Document ขนาดไฟล์ 211 KB 2385
ขั้นตอนการรายงานการรรับนักเรียนปีการศึกษา๒๕๕๔ Word Document ขนาดไฟล์ 4.75 MB 290
แบบฟร์อมต่างๆทางราชการ 145
โปรแกรมเช็คข้อมูล Smis54 229
คู่มือการจัดทำข้อมูล DATA CENTER 2011 94
ดาวโหลดโปรแกรม Mozilla Firefox 3.6.17 733
แผนทางการปฏิบัติตามจุดเน้นโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนปี54(การงานฯคอมฯ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.27 KB 264
คำกล่าวไหว้ครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.12 KB 1193
Contract2 Word Document ขนาดไฟล์ 15.11 KB 241
Contract1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 219
คู่มือการกรอก EFA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 906.41 KB 187
แบบกรอกข้อมูล EFA RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.33 KB 186
ดนตรีเกี่ยวกับกีฬา 114
ดนตรีเกี่ยวกับพิธีการ 111
ตารางสอนออกอากาศโรงเรียนวังไกลกังวลระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1/2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.81 KB 2062
ใบบันทึกคะแนนเปตอง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104 KB 6121
ดาวน์โหลดใบสมัครกีฬาประเภทเปตอง( เอกสาร word ) Word Document ขนาดไฟล์ 13.87 KB 243
เนื้อเพลงพี่ชายชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.47 KB 895
ข้อมูลนักเรียนแยกตามระดับชั้นเรียน(10 มิ.ย. 54) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.5 KB 312
ข้อมูลนักเรียนแยกตามวันที่เข้าเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96 KB 263
รายชื่อนักเรียนชั้นป6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 244
สคริปตัวอย่างการนำแผนที่กูเกิ้ลมาวางบนเว็ป 248
สื่อการสอนลูกเสือ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.66 MB 4231
ค้นหาเส้นทาง สถานที่ราชการ จังหวัดสตูล 80
พันธกิจ สพป.สข3 54 Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 1687
ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล 93
การติตตั้งโปรแกรมควบคุมจากระยะไกล( เผื่อใครต้องการครับ )ใครโหลดแล้วข้ามขั้นตอนการดาวโหลดเลยครับ 205
มฐ.กศ.ขั้นพื้นฐานการประกันคุณภาพภายใน 15 มฐ.(ล่าสุด) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 282
ดาวโหลดโปรแกรมเล่นคาราโอเกะ 158
ไฟล์งานการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ ป.1-3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.09 MB 327
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสามระดับขั้นพื้นฐาน( 2554 - 2558 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 252
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสามระดับปฐมวัย( 2554 - 2558 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 823.32 KB 153
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ( ชัด บุญญา ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.52 KB 2599
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านนสะท้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.94 KB 159
โครงการติดตั้ง CCTV Word Document ขนาดไฟล์ 21.92 KB 1761
โครงจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์เพื่อการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.45 KB 281
กรอบเกียรติบัตรจ้า PNG Image ขนาดไฟล์ 283.42 KB 21551
เพลงสวัสดี Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 1373
ยุทธศาสตร์ 9 ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 11.31 KB 231
เตรียมการประเมินรอบสาม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.59 KB 341
เอกสารประกอบการประเมิน ตบช 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.29 KB 1608
รูปแบบการเขียนSARที่ถูกวิธี Word Document ขนาดไฟล์ 16.11 KB 308
รูปแบบรายงานแผนพัฒนาการจัดการศึกษา(ระยะ ๓-๕ ปี) Word Document ขนาดไฟล์ 16.58 KB 206
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วักกับมาตรฐาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.14 KB 264
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 14.75 KB 261
ตารางแบบบันทึกการทำกิจกรรมชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.22 KB 256
แบบบันทึกข้อความส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 15.07 KB 271
แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 35.96 KB 409
จำนวนนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126 KB 227
แผนการสอนฟุตบอล(จากบล็อคนายสมแพง อินอาน เอื้อเฟื้อข้อมูล) Word Document ขนาดไฟล์ 36.75 KB 2360
คู่มือการกรอกข้อมูลกำลังพล Word Document ขนาดไฟล์ 804 KB 937
แสดงข้อมูลการรับย้ายนร.6 102555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.59 KB 243
ผลงานการทดสอบภาคปฏิบัติลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.4 KB 156
แผนงานประจำปี55 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 4066
ตารางการส่งสัญญาณทีวีโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.18 KB 627
จ้างต่างชาติสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 78.76 KB 144
โปรแกรมพิมพ์ ปพ.1 320
บทคัดย่อการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำโดยใช้เกม Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 204
แบบบันทึกคะแนน N-T P3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 241
แผนพัฒนาระยะ3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.9 KB 344
แบบบันทึกการใช้สื่อคอม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.56 KB 198
000 Word Document ขนาดไฟล์ 16.23 KB 302
แบบบันทึกคะแนการวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 331
ผลสอบntp354 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.48 KB 158
โครงสร้างเวลาเรียนและเก Word Document ขนาดไฟล์ 11.62 KB 181
จุดเน้นการจัดการศึกษาสพป สข3 ปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 12.16 KB 199
อบรมผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 510.5 KB 2818
ใบส่งตัวนักกีฬาเปตอง55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.29 KB 617
แบบประเมินวาดภาพ13 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.58 KB 222
การบ้านป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 12.36 KB 209
แบบประเมินการใช้สื่อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.53 KB 146
ระเบียบการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 676
ประวัติคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 384.07 KB 167
คู่มือการนำเข้าข้อมูลแทปเล็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 785.18 KB 303
เกียรติบัตรผ่านUTQ อ.นิยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 366.37 KB 171
แนวข้อสอบการงาน ป.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.45 MB 420
ร่างแผน56 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 822
รายงานโครงการ55เสนอโครงการ56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.4 KB 277
โครงการกีฬาและนันทนาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.59 KB 736
คำสั่งให้โฟล์เดอร์ที่โดนไวรัสซ่อนปรากฎออกมาครับ 113
ภาพทางอากาศ JPEG Image ขนาดไฟล์ 211.94 KB 158
บัญชีครัวเรือน รายรับ- -รายจ่าย กสิกรไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.94 MB 176
สมุดเงินออมปี2555 ธนาคารแห่งประเทศไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.56 MB 155
ปฏิทิน2556 PNG Image ขนาดไฟล์ 33.71 KB 348
คู่มือการจัดสอบโอเน็ตปีการศึกษา2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 133
บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบโอเน็ตปี55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.98 KB 200
เลขที่นั่งสอบโอเน็ต55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.39 KB 202
คู่มือการใช้ระบบโอเน็ตปี 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 127
จำนวนข้อสอบโอเน็ต ป.6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.88 KB 161
หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการบริหารการทดสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.38 KB 136
แบบพิมพ์ ปพ.1 ปรับใหม่ 80:20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.38 KB 239
คำสั่งให้นำแบบ ปพ1 มาใช้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.9 KB 160
คำอธิบายการกรอก ปพ1 80:20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.28 KB 158
Logo school PNG Image ขนาดไฟล์ 81.16 KB 291
โปแกรมพิมพ์ปพ.1แบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.43 MB 1226
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.84 KB 18586
font p6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 221
โปรแกรมติดต่อทางไกลครับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.33 KB 199
ผลโอเน็ต55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.66 KB 188
แผนผังโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.45 KB 141
โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 560
เปตอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.93 KB 134
เอกสารประกอบการประเมิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.72 MB 176
คู่มือการลงแอฟ tablet p2 Word Document ขนาดไฟล์ 4.6 MB 212
ใบทะเบียนนักกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 154
รายชื่อศิษย์เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 373 KB 635
ประเภทของสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 129
ขั้นตอนการติดตั้งแทปเล็ต ป2 Word Document ขนาดไฟล์ 20.65 KB 633
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประกาศ ลงวันที่ 4 ต.ค 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.1 KB 107
โปรแกรม Excel สำหรับคำนวณค่าตอบแทนพนักงานราชการ ม.ค.57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 127
ตารางสอนวังไกลกังวล57 65
หลักสูตรอาเซียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.77 MB 115
แนวทางการนำหลักสูตรอาเซียนสูการปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.18 MB 87
คะแนน NT56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46 KB 120
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(อ.เบญจมาศ วงษ์สุวรรณ) Word Document ขนาดไฟล์ 31.69 KB 104
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(อ.จินตนา คลังธาร) Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 66
โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี 57 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 131
กีฬา57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.35 KB 63
รูปเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 91
โปรแกรมการแข่งขันเปตองเครือข่ายอำเภอนาทวีปี57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78.5 KB 248
แบบฟอร์มการรายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 383.5 KB 92
วิธีการรับส่งหนังสือภายในและภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 75
แผนผังการรับส่งหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.59 KB 88
ฟรีโฮท Word Document ขนาดไฟล์ 12.7 KB 53
แก้ปัญหาแท็ปเล็ตแฮงค์ค้างotpc Word Document ขนาดไฟล์ 23 KB 93
สถิติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 27.09 KB 27
แนวข้อสอบโอเน็ตมีสองพาสโหลดให้หมดแล้วแตกไฟล์1ครับ(ขอบคุณเจ้าของด้วยครับ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 32
แนวข้อสอบโอเน็ตมีสองพาสโหลดให้หมดแล้วแตกไฟล์1ครับ(ขอบคุณเจ้าของด้วยครับ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.89 MB 26
นางกฤษณา กมลเจริญ 19