ผู้บริหาร

นายปิยทรรศน์ อินทกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เมนูสารสนเทศสำคัญ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รับ-ส่งหนังสือราชการ
งานสารสนเทศสพฐ
บันทึกข้อมูล EMIS
บันทึกข้อมูล 10 มิ.ย.57
สำนักงานวิชาการฯ
สนงรับรองฯ
บันทึกการใช้พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
อบรมครูUTQ online
กรอกข้อมูล กพ.7
เข้าระบบ O-Net
Video Conference
บันทึกจุดเน้นโรงเรียน
บันทึกเลื่อนขั้นเงินเดือน
สน.บริหารบุคคลนิติกร
สน.คลังและสินทรัพย์
โปรแกรมคำนวณภาษี
จัดทำข้อสอบONET
ถามตอบโปรแกรม ปพ.1
เอกสาร จากสวก.
เว็ปโรงเรียน(สพฐ)
เมนูเว็ปน่าสนใจ
ตารางวังไกลกังวล
กรมสรรพากร
เพิ่ม Code
บริษัท อจท.
มอ.จัดอบรมICT
เครือนิเทศผ่านInternet
จัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ
สำหรับอัพโหลดไฟล์
สโมสรวิชาชีพครู
อัพเดทnod32
ทดสอบความเร็วเน็ต
ติดต่อบริษัทสุพรีม
หนังสือพิมพ์ภาคใต้
สนง.กศอช.นาทวี
ศูนย์เทคโนฯการสื่อสาร
โรงแรมในจังหวัดสงขลา
ความรู้คอม
TABLET DENGO
แนะนำเว็ปอำเภอนาทวี
กระปุกนิวส์
ข่าวสาร กบข.
เมนูแหล่งเรียนรู้
blog ส่งเสริมรักการอ่าน
รูปแบบการสอน
เรียนภาษาอังกฤษ
ฟังธรรมดอทคอม
สื่อธรรมะ
หลักเกณฑ์ไทยเป็นโรมัน
การปักผ้าลวดลายต่างๆ
การสร้างเว็ปเบื้องต้น
บุคคลสำคัญของไทย
สอนเขียนเว็ป DWCS4
เรียนรู้office2007
รายการทีวีครู
รวมนิทานอีสป
สื่อเรียนรู้
บล็อกการเรียนรู้
สมัครเข้าใช้ blog
บทเรียนบนเว็ป คอมป.6
เรียนรู้ power point2007
เรียนรู้การใช้งาน Excel2007
สื่อการสอน CAI ทุกกลุ่มสาระ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สสวท.
Suksanari e-leaning
ความรู้พื้นฐานงานช่าง
แท็บเล็ตป.1 OTPC
แท็บเล็ตป.2 OTPC
แท็บเล็ตป.3 OTPC
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เทคนิคซ่อมคอมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.13 KB 2095
วิธีแก้ปัญหาเครื่องรีสตาร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 1410
108 ปัญหาคอมฯที่พบบ่อย Word Document ขนาดไฟล์ 7.01 KB 260
การต่ออินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ Word Document ขนาดไฟล์ 360.5 KB 346
การแชร์เน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 185.5 KB 1666
รวมคำสั่งdos Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.24 KB 2149
อยากใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็น Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 262
ติดตั้งwindows7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 670
อุปกรณ์ต่อระบบเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 225
รวมสูตรExcel RAR Archive ขนาดไฟล์ 121.9 KB 409
เบอร์โทรครูในโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.5 KB 329
โปรแกรมช่วยประมวลผล บ้านเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.5 KB 390
พาสเวิดร์data on web Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135 KB 2122
งานโครงการปีงบประมาณ54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 149.46 KB 684
เพลงในกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 2762
วิธการผูกเงื่อนแบบต่างๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 574.88 KB 625
แบบยื่นภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.84 KB 213
ใบแนบเสียภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.36 KB 209
การวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร2551(นำเสนอโดย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์) 170
การจำแนกจุดมุ่งหมายการศึกษาของบลูม(นำเสนอโดยนางสาวสุวิชญา ภู่ทับทิม) RAR Archive ขนาดไฟล์ 39.59 KB 891
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด Test Buleprint (การบ้าน) 2 ไฟล์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.88 KB 317
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนด Test Blueprint(ไฟล์เดียว) RAR Archive ขนาดไฟล์ 12.44 KB 552
คุณลักษณะของครูมืออาชีพโดย ท่าน นาย ธราเดช มหปุญญนนท์ ผอ.รร.บ้านขี้นาก 116
แผนการสอนประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 146
สพฐ.ประกาศสเปคส์คอมพิวเตอร์ปี 54 262
ฟร์อมเอกสารต่างๆของสหกรณ์ครูสงขลา จำกัด 194
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.05 KB 239
การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คแบบ bridge 107
ฟอร์มหนังสือรับรองความรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 1863
ทำเกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 582.5 KB 14169
job JPEG Image ขนาดไฟล์ 87.09 KB 344
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ(B-index)จ้า โหลดเลย 156
ข้อสอบป5 การงาน 142
pass DR: AFM86GKCL8 230
ดาวโหลดฟร์อนสวยจ้า 176
แบบอาคารเรียนโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 2557
เอกสารวันเสาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.18 KB 232
pass E-ME Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 454
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 143
หลักสูตรการงานอาชีพฯ(เอาไปปรับปรุงต่อน่ะ) 110
ดาวโหลดไดรเวอร์ 96
วิเคราะห์ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ( ศน.จตุพร จันทร์เรือง ) 147
วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการงานป๕(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 806
วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระภาษาอังกฤษป๔(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 196 KB 927
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสูการพัฒนาทักษะการคิดสังคม๖(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 380 KB 4924
ใบความรู้การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 211
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 275
ตำราทำอาหารเกือบหมื่นรายการ(ขอบคุณผู้ปล่อยมา) 130
เชิญดาวโหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 104
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่พัฒนาทักษะความคิดสังคม สาระที่1 ถึง 5 Word Document ขนาดไฟล์ 211 KB 2286
ขั้นตอนการรายงานการรรับนักเรียนปีการศึกษา๒๕๕๔ Word Document ขนาดไฟล์ 4.75 MB 265
แบบฟร์อมต่างๆทางราชการ 126
โปรแกรมเช็คข้อมูล Smis54 212
คู่มือการจัดทำข้อมูล DATA CENTER 2011 79
ดาวโหลดโปรแกรม Mozilla Firefox 3.6.17 607
แผนทางการปฏิบัติตามจุดเน้นโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนปี54(การงานฯคอมฯ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.27 KB 235
คำกล่าวไหว้ครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.12 KB 1155
Contract2 Word Document ขนาดไฟล์ 15.11 KB 205
Contract1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 197
คู่มือการกรอก EFA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 906.41 KB 160
แบบกรอกข้อมูล EFA RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.33 KB 162
ดนตรีเกี่ยวกับกีฬา 100
ดนตรีเกี่ยวกับพิธีการ 94
ตารางสอนออกอากาศโรงเรียนวังไกลกังวลระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1/2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.81 KB 1874
ใบบันทึกคะแนนเปตอง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104 KB 6067
ดาวน์โหลดใบสมัครกีฬาประเภทเปตอง( เอกสาร word ) Word Document ขนาดไฟล์ 13.87 KB 215
เนื้อเพลงพี่ชายชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.47 KB 859
ข้อมูลนักเรียนแยกตามระดับชั้นเรียน(10 มิ.ย. 54) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.5 KB 288
ข้อมูลนักเรียนแยกตามวันที่เข้าเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96 KB 224
รายชื่อนักเรียนชั้นป6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 213
สคริปตัวอย่างการนำแผนที่กูเกิ้ลมาวางบนเว็ป 232
สื่อการสอนลูกเสือ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.66 MB 3243
ค้นหาเส้นทาง สถานที่ราชการ จังหวัดสตูล 66
พันธกิจ สพป.สข3 54 Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 1600
ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล 75
การติตตั้งโปรแกรมควบคุมจากระยะไกล( เผื่อใครต้องการครับ )ใครโหลดแล้วข้ามขั้นตอนการดาวโหลดเลยครับ 190
มฐ.กศ.ขั้นพื้นฐานการประกันคุณภาพภายใน 15 มฐ.(ล่าสุด) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 263
ดาวโหลดโปรแกรมเล่นคาราโอเกะ 135
ไฟล์งานการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ ป.1-3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.09 MB 305
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสามระดับขั้นพื้นฐาน( 2554 - 2558 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 228
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสามระดับปฐมวัย( 2554 - 2558 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 823.32 KB 130
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ( ชัด บุญญา ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.52 KB 2037
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านนสะท้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.94 KB 137
โครงการติดตั้ง CCTV Word Document ขนาดไฟล์ 21.92 KB 1643
โครงจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์เพื่อการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.45 KB 259
กรอบเกียรติบัตรจ้า PNG Image ขนาดไฟล์ 283.42 KB 610
เพลงสวัสดี Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 1272
ยุทธศาสตร์ 9 ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 11.31 KB 207
เตรียมการประเมินรอบสาม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.59 KB 318
เอกสารประกอบการประเมิน ตบช 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.29 KB 1583
รูปแบบการเขียนSARที่ถูกวิธี Word Document ขนาดไฟล์ 16.11 KB 278
รูปแบบรายงานแผนพัฒนาการจัดการศึกษา(ระยะ ๓-๕ ปี) Word Document ขนาดไฟล์ 16.58 KB 179
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วักกับมาตรฐาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.14 KB 240
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 14.75 KB 232
ตารางแบบบันทึกการทำกิจกรรมชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.22 KB 229
แบบบันทึกข้อความส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 15.07 KB 248
แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 35.96 KB 383
จำนวนนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126 KB 201
แผนการสอนฟุตบอล(จากบล็อคนายสมแพง อินอาน เอื้อเฟื้อข้อมูล) Word Document ขนาดไฟล์ 36.75 KB 350
คู่มือการกรอกข้อมูลกำลังพล Word Document ขนาดไฟล์ 804 KB 847
แสดงข้อมูลการรับย้ายนร.6 102555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.59 KB 219
ผลงานการทดสอบภาคปฏิบัติลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.4 KB 132
แผนงานประจำปี55 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 3952
ตารางการส่งสัญญาณทีวีโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.18 KB 526
จ้างต่างชาติสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 78.76 KB 123
โปรแกรมพิมพ์ ปพ.1 283
บทคัดย่อการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำโดยใช้เกม Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 180
แบบบันทึกคะแนน N-T P3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 217
แผนพัฒนาระยะ3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.9 KB 319
แบบบันทึกการใช้สื่อคอม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.56 KB 177
000 Word Document ขนาดไฟล์ 16.23 KB 276
แบบบันทึกคะแนการวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 304
ผลสอบntp354 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.48 KB 134
โครงสร้างเวลาเรียนและเก Word Document ขนาดไฟล์ 11.62 KB 157
จุดเน้นการจัดการศึกษาสพป สข3 ปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 12.16 KB 172
อบรมผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 510.5 KB 2665
ใบส่งตัวนักกีฬาเปตอง55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.29 KB 549
แบบประเมินวาดภาพ13 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.58 KB 192
การบ้านป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 12.36 KB 185
แบบประเมินการใช้สื่อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.53 KB 121
ระเบียบการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 598
ประวัติคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 384.07 KB 139
คู่มือการนำเข้าข้อมูลแทปเล็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 785.18 KB 267
เกียรติบัตรผ่านUTQ อ.นิยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 366.37 KB 134
แนวข้อสอบการงาน ป.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.45 MB 392
ร่างแผน56 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 715
รายงานโครงการ55เสนอโครงการ56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.4 KB 228
โครงการกีฬาและนันทนาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.59 KB 686
คำสั่งให้โฟล์เดอร์ที่โดนไวรัสซ่อนปรากฎออกมาครับ 91
ภาพทางอากาศ JPEG Image ขนาดไฟล์ 211.94 KB 120
บัญชีครัวเรือน รายรับ- -รายจ่าย กสิกรไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.94 MB 155
สมุดเงินออมปี2555 ธนาคารแห่งประเทศไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.56 MB 133
ปฏิทิน2556 PNG Image ขนาดไฟล์ 33.71 KB 179
คู่มือการจัดสอบโอเน็ตปีการศึกษา2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 114
บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบโอเน็ตปี55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.98 KB 176
เลขที่นั่งสอบโอเน็ต55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.39 KB 171
คู่มือการใช้ระบบโอเน็ตปี 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 105
จำนวนข้อสอบโอเน็ต ป.6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.88 KB 138
หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการบริหารการทดสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.38 KB 120
แบบพิมพ์ ปพ.1 ปรับใหม่ 80:20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.38 KB 214
คำสั่งให้นำแบบ ปพ1 มาใช้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.9 KB 136
คำอธิบายการกรอก ปพ1 80:20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.28 KB 135
Logo school PNG Image ขนาดไฟล์ 81.16 KB 175
โปแกรมพิมพ์ปพ.1แบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.43 MB 1201
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.84 KB 18324
font p6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 199
โปรแกรมติดต่อทางไกลครับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.33 KB 178
ผลโอเน็ต55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.66 KB 149
แผนผังโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.45 KB 116
โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 476
เปตอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.93 KB 107
เอกสารประกอบการประเมิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.72 MB 158
คู่มือการลงแอฟ tablet p2 Word Document ขนาดไฟล์ 4.6 MB 191
ใบทะเบียนนักกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 129
รายชื่อศิษย์เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 373 KB 608
ประเภทของสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 103
ขั้นตอนการติดตั้งแทปเล็ต ป2 Word Document ขนาดไฟล์ 20.65 KB 528
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประกาศ ลงวันที่ 4 ต.ค 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.1 KB 82
โปรแกรม Excel สำหรับคำนวณค่าตอบแทนพนักงานราชการ ม.ค.57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 103
ตารางสอนวังไกลกังวล57 46
หลักสูตรอาเซียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.77 MB 93
แนวทางการนำหลักสูตรอาเซียนสูการปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.18 MB 61
คะแนน NT56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46 KB 100
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(อ.เบญจมาศ วงษ์สุวรรณ) Word Document ขนาดไฟล์ 31.69 KB 85
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(อ.จินตนา คลังธาร) Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 37
โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี 57 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 89
กีฬา57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.35 KB 39
รูปเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 71
โปรแกรมการแข่งขันเปตองเครือข่ายอำเภอนาทวีปี57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78.5 KB 227
แบบฟอร์มการรายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 383.5 KB 65
วิธีการรับส่งหนังสือภายในและภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 52
แผนผังการรับส่งหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.59 KB 37
ฟรีโฮท Word Document ขนาดไฟล์ 12.7 KB 31
แก้ปัญหาแท็ปเล็ตแฮงค์ค้างotpc Word Document ขนาดไฟล์ 23 KB 45
สถิติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 27.09 KB 1
แนวข้อสอบโอเน็ตมีสองพาสโหลดให้หมดแล้วแตกไฟล์1ครับ(ขอบคุณเจ้าของด้วยครับ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 2
แนวข้อสอบโอเน็ตมีสองพาสโหลดให้หมดแล้วแตกไฟล์1ครับ(ขอบคุณเจ้าของด้วยครับ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.89 MB 1