ผู้บริหาร

นายปิยทรรศน์ อินทกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เมนูสารสนเทศสำคัญ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รับ-ส่งหนังสือราชการ
งานสารสนเทศสพฐ
บันทึกข้อมูล EMIS
บันทึกข้อมูล 10 มิ.ย.57
สำนักงานวิชาการฯ
สนงรับรองฯ
บันทึกการใช้พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
อบรมครูUTQ online
กรอกข้อมูล กพ.7
เข้าระบบ O-Net
สถิติ O-net Test
บันทึกจุดเน้นโรงเรียน
บันทึกเลื่อนขั้นเงินเดือน
สน.บริหารบุคคลนิติกร
สน.คลังและสินทรัพย์
โปรแกรมคำนวณภาษี
จัดทำข้อสอบONET
ถามตอบโปรแกรม ปพ.1
เอกสาร จากสวก.
เว็ปโรงเรียน(สพฐ)
เมนูเว็ปน่าสนใจ
ตารางวังไกลกังวล
กรมสรรพากร
เพิ่ม Code
บริษัท อจท.
มอ.จัดอบรมICT
เครือนิเทศผ่านInternet
จัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ
สำหรับอัพโหลดไฟล์
สโมสรวิชาชีพครู
อัพเดทnod32
ทดสอบความเร็วเน็ต
ติดต่อบริษัทสุพรีม
หนังสือพิมพ์ภาคใต้
สนง.กศอช.นาทวี
ศูนย์เทคโนฯการสื่อสาร
โรงแรมในจังหวัดสงขลา
ความรู้คอม
TABLET DENGO
แนะนำเว็ปอำเภอนาทวี
กระปุกนิวส์
ข่าวสาร กบข.
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย
ตกแต่งภาพออนไลน์
เมนูแหล่งเรียนรู้
blog ส่งเสริมรักการอ่าน
รูปแบบการสอน
เรียนภาษาอังกฤษ
ฟังธรรมดอทคอม
สื่อธรรมะ
หลักเกณฑ์ไทยเป็นโรมัน
การปักผ้าลวดลายต่างๆ
การสร้างเว็ปเบื้องต้น
บุคคลสำคัญของไทย
สอนเขียนเว็ป DWCS4
เรียนรู้office2007
รายการทีวีครู
รวมนิทานอีสป
สื่อเรียนรู้
บล็อกการเรียนรู้
สมัครเข้าใช้ blog
บทเรียนบนเว็ป คอมป.6
เรียนรู้ power point2007
เรียนรู้การใช้งาน Excel2007
สื่อการสอน CAI ทุกกลุ่มสาระ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สสวท.
Suksanari e-leaning
ความรู้พื้นฐานงานช่าง
สระในภาษาไทย
แบบฝึกอ่านเขียนสระไทย สำหรับเด็ก
การใช้ Excel
แท็บเล็ตป.1 OTPC
แท็บเล็ตป.2 OTPC
แท็บเล็ตป.3 OTPC
แท็ปเล็ตเครือข่ายตรัง
เรียนรู้ DLIT
DLIT Google app
สื่อการสอนเรื่อง Google Classroom
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เทคนิคซ่อมคอมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.13 KB 2206
วิธีแก้ปัญหาเครื่องรีสตาร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 1478
108 ปัญหาคอมฯที่พบบ่อย Word Document ขนาดไฟล์ 7.01 KB 292
การต่ออินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ Word Document ขนาดไฟล์ 360.5 KB 374
การแชร์เน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 185.5 KB 1734
รวมคำสั่งdos Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.24 KB 2263
อยากใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็น Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 291
ติดตั้งwindows7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 766
อุปกรณ์ต่อระบบเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 250
รวมสูตรExcel RAR Archive ขนาดไฟล์ 121.9 KB 457
เบอร์โทรครูในโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.5 KB 355
โปรแกรมช่วยประมวลผล บ้านเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.5 KB 420
พาสเวิดร์data on web Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135 KB 2193
งานโครงการปีงบประมาณ54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 149.46 KB 707
เพลงในกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 2800
วิธการผูกเงื่อนแบบต่างๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 574.88 KB 665
แบบยื่นภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.84 KB 236
ใบแนบเสียภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.36 KB 235
การวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร2551(นำเสนอโดย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์) 192
การจำแนกจุดมุ่งหมายการศึกษาของบลูม(นำเสนอโดยนางสาวสุวิชญา ภู่ทับทิม) RAR Archive ขนาดไฟล์ 39.59 KB 911
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด Test Buleprint (การบ้าน) 2 ไฟล์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.88 KB 345
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนด Test Blueprint(ไฟล์เดียว) RAR Archive ขนาดไฟล์ 12.44 KB 582
คุณลักษณะของครูมืออาชีพโดย ท่าน นาย ธราเดช มหปุญญนนท์ ผอ.รร.บ้านขี้นาก 135
แผนการสอนประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 165
สพฐ.ประกาศสเปคส์คอมพิวเตอร์ปี 54 277
ฟร์อมเอกสารต่างๆของสหกรณ์ครูสงขลา จำกัด 209
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.05 KB 270
การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คแบบ bridge 123
ฟอร์มหนังสือรับรองความรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 2306
ทำเกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 582.5 KB 14807
job JPEG Image ขนาดไฟล์ 87.09 KB 399
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ(B-index)จ้า โหลดเลย 176
ข้อสอบป5 การงาน 161
pass DR: AFM86GKCL8 245
ดาวโหลดฟร์อนสวยจ้า 208
แบบอาคารเรียนโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 2709
เอกสารวันเสาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.18 KB 254
pass E-ME Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 475
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 166
หลักสูตรการงานอาชีพฯ(เอาไปปรับปรุงต่อน่ะ) 128
ดาวโหลดไดรเวอร์ 115
วิเคราะห์ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ( ศน.จตุพร จันทร์เรือง ) 165
วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการงานป๕(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 903
วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระภาษาอังกฤษป๔(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 196 KB 966
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสูการพัฒนาทักษะการคิดสังคม๖(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 380 KB 5030
ใบความรู้การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 234
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 299
ตำราทำอาหารเกือบหมื่นรายการ(ขอบคุณผู้ปล่อยมา) 152
เชิญดาวโหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 121
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่พัฒนาทักษะความคิดสังคม สาระที่1 ถึง 5 Word Document ขนาดไฟล์ 211 KB 2381
ขั้นตอนการรายงานการรรับนักเรียนปีการศึกษา๒๕๕๔ Word Document ขนาดไฟล์ 4.75 MB 286
แบบฟร์อมต่างๆทางราชการ 142
โปรแกรมเช็คข้อมูล Smis54 227
คู่มือการจัดทำข้อมูล DATA CENTER 2011 94
ดาวโหลดโปรแกรม Mozilla Firefox 3.6.17 704
แผนทางการปฏิบัติตามจุดเน้นโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนปี54(การงานฯคอมฯ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.27 KB 259
คำกล่าวไหว้ครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.12 KB 1187
Contract2 Word Document ขนาดไฟล์ 15.11 KB 239
Contract1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 217
คู่มือการกรอก EFA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 906.41 KB 183
แบบกรอกข้อมูล EFA RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.33 KB 183
ดนตรีเกี่ยวกับกีฬา 114
ดนตรีเกี่ยวกับพิธีการ 109
ตารางสอนออกอากาศโรงเรียนวังไกลกังวลระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1/2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.81 KB 2024
ใบบันทึกคะแนนเปตอง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104 KB 6114
ดาวน์โหลดใบสมัครกีฬาประเภทเปตอง( เอกสาร word ) Word Document ขนาดไฟล์ 13.87 KB 239
เนื้อเพลงพี่ชายชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.47 KB 893
ข้อมูลนักเรียนแยกตามระดับชั้นเรียน(10 มิ.ย. 54) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.5 KB 310
ข้อมูลนักเรียนแยกตามวันที่เข้าเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96 KB 259
รายชื่อนักเรียนชั้นป6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 242
สคริปตัวอย่างการนำแผนที่กูเกิ้ลมาวางบนเว็ป 247
สื่อการสอนลูกเสือ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.66 MB 3893
ค้นหาเส้นทาง สถานที่ราชการ จังหวัดสตูล 80
พันธกิจ สพป.สข3 54 Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 1679
ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล 92
การติตตั้งโปรแกรมควบคุมจากระยะไกล( เผื่อใครต้องการครับ )ใครโหลดแล้วข้ามขั้นตอนการดาวโหลดเลยครับ 205
มฐ.กศ.ขั้นพื้นฐานการประกันคุณภาพภายใน 15 มฐ.(ล่าสุด) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 282
ดาวโหลดโปรแกรมเล่นคาราโอเกะ 155
ไฟล์งานการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ ป.1-3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.09 MB 324
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสามระดับขั้นพื้นฐาน( 2554 - 2558 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 251
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสามระดับปฐมวัย( 2554 - 2558 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 823.32 KB 152
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ( ชัด บุญญา ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.52 KB 2578
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านนสะท้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.94 KB 158
โครงการติดตั้ง CCTV Word Document ขนาดไฟล์ 21.92 KB 1755
โครงจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์เพื่อการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.45 KB 281
กรอบเกียรติบัตรจ้า PNG Image ขนาดไฟล์ 283.42 KB 12123
เพลงสวัสดี Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 1348
ยุทธศาสตร์ 9 ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 11.31 KB 227
เตรียมการประเมินรอบสาม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.59 KB 337
เอกสารประกอบการประเมิน ตบช 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.29 KB 1607
รูปแบบการเขียนSARที่ถูกวิธี Word Document ขนาดไฟล์ 16.11 KB 305
รูปแบบรายงานแผนพัฒนาการจัดการศึกษา(ระยะ ๓-๕ ปี) Word Document ขนาดไฟล์ 16.58 KB 202
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วักกับมาตรฐาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.14 KB 262
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 14.75 KB 260
ตารางแบบบันทึกการทำกิจกรรมชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.22 KB 250
แบบบันทึกข้อความส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 15.07 KB 268
แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 35.96 KB 403
จำนวนนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126 KB 221
แผนการสอนฟุตบอล(จากบล็อคนายสมแพง อินอาน เอื้อเฟื้อข้อมูล) Word Document ขนาดไฟล์ 36.75 KB 662
คู่มือการกรอกข้อมูลกำลังพล Word Document ขนาดไฟล์ 804 KB 932
แสดงข้อมูลการรับย้ายนร.6 102555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.59 KB 239
ผลงานการทดสอบภาคปฏิบัติลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.4 KB 155
แผนงานประจำปี55 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 4060
ตารางการส่งสัญญาณทีวีโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.18 KB 622
จ้างต่างชาติสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 78.76 KB 142
โปรแกรมพิมพ์ ปพ.1 314
บทคัดย่อการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำโดยใช้เกม Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 199
แบบบันทึกคะแนน N-T P3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 240
แผนพัฒนาระยะ3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.9 KB 342
แบบบันทึกการใช้สื่อคอม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.56 KB 194
000 Word Document ขนาดไฟล์ 16.23 KB 296
แบบบันทึกคะแนการวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 325
ผลสอบntp354 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.48 KB 157
โครงสร้างเวลาเรียนและเก Word Document ขนาดไฟล์ 11.62 KB 179
จุดเน้นการจัดการศึกษาสพป สข3 ปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 12.16 KB 197
อบรมผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 510.5 KB 2796
ใบส่งตัวนักกีฬาเปตอง55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.29 KB 615
แบบประเมินวาดภาพ13 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.58 KB 220
การบ้านป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 12.36 KB 204
แบบประเมินการใช้สื่อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.53 KB 144
ระเบียบการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 657
ประวัติคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 384.07 KB 163
คู่มือการนำเข้าข้อมูลแทปเล็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 785.18 KB 301
เกียรติบัตรผ่านUTQ อ.นิยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 366.37 KB 166
แนวข้อสอบการงาน ป.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.45 MB 415
ร่างแผน56 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 815
รายงานโครงการ55เสนอโครงการ56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.4 KB 270
โครงการกีฬาและนันทนาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.59 KB 734
คำสั่งให้โฟล์เดอร์ที่โดนไวรัสซ่อนปรากฎออกมาครับ 111
ภาพทางอากาศ JPEG Image ขนาดไฟล์ 211.94 KB 153
บัญชีครัวเรือน รายรับ- -รายจ่าย กสิกรไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.94 MB 174
สมุดเงินออมปี2555 ธนาคารแห่งประเทศไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.56 MB 150
ปฏิทิน2556 PNG Image ขนาดไฟล์ 33.71 KB 252
คู่มือการจัดสอบโอเน็ตปีการศึกษา2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 131
บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบโอเน็ตปี55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.98 KB 199
เลขที่นั่งสอบโอเน็ต55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.39 KB 198
คู่มือการใช้ระบบโอเน็ตปี 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 125
จำนวนข้อสอบโอเน็ต ป.6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.88 KB 159
หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการบริหารการทดสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.38 KB 136
แบบพิมพ์ ปพ.1 ปรับใหม่ 80:20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.38 KB 236
คำสั่งให้นำแบบ ปพ1 มาใช้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.9 KB 157
คำอธิบายการกรอก ปพ1 80:20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.28 KB 155
Logo school PNG Image ขนาดไฟล์ 81.16 KB 245
โปแกรมพิมพ์ปพ.1แบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.43 MB 1226
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.84 KB 18512
font p6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 218
โปรแกรมติดต่อทางไกลครับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.33 KB 198
ผลโอเน็ต55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.66 KB 186
แผนผังโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.45 KB 141
โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 558
เปตอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.93 KB 128
เอกสารประกอบการประเมิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.72 MB 175
คู่มือการลงแอฟ tablet p2 Word Document ขนาดไฟล์ 4.6 MB 211
ใบทะเบียนนักกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 150
รายชื่อศิษย์เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 373 KB 631
ประเภทของสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 125
ขั้นตอนการติดตั้งแทปเล็ต ป2 Word Document ขนาดไฟล์ 20.65 KB 626
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประกาศ ลงวันที่ 4 ต.ค 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.1 KB 104
โปรแกรม Excel สำหรับคำนวณค่าตอบแทนพนักงานราชการ ม.ค.57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 123
ตารางสอนวังไกลกังวล57 63
หลักสูตรอาเซียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.77 MB 114
แนวทางการนำหลักสูตรอาเซียนสูการปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.18 MB 84
คะแนน NT56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46 KB 120
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(อ.เบญจมาศ วงษ์สุวรรณ) Word Document ขนาดไฟล์ 31.69 KB 103
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(อ.จินตนา คลังธาร) Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 61
โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี 57 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 120
กีฬา57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.35 KB 61
รูปเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 87
โปรแกรมการแข่งขันเปตองเครือข่ายอำเภอนาทวีปี57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78.5 KB 248
แบบฟอร์มการรายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 383.5 KB 86
วิธีการรับส่งหนังสือภายในและภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 71
แผนผังการรับส่งหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.59 KB 83
ฟรีโฮท Word Document ขนาดไฟล์ 12.7 KB 50
แก้ปัญหาแท็ปเล็ตแฮงค์ค้างotpc Word Document ขนาดไฟล์ 23 KB 79
สถิติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 27.09 KB 25
แนวข้อสอบโอเน็ตมีสองพาสโหลดให้หมดแล้วแตกไฟล์1ครับ(ขอบคุณเจ้าของด้วยครับ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 22
แนวข้อสอบโอเน็ตมีสองพาสโหลดให้หมดแล้วแตกไฟล์1ครับ(ขอบคุณเจ้าของด้วยครับ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.89 MB 21
นางกฤษณา กมลเจริญ 17