ผู้บริหาร

นายปิยทรรศน์ อินทกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เมนูสารสนเทศสำคัญ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รับ-ส่งหนังสือราชการ
งานสารสนเทศสพฐ
บันทึกข้อมูล E-mes
บันทึกข้อมูล Mis
บันทึกข้อมูล EMIS
บันทึกข้อมูล 10 มิ.ย.57
สำนักงานวิชาการฯ
เมล์ สพป.สข.3
สนงรับรองฯ
บันทึกการใช้พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
สถานการณ์อุทกภัย
อบรมครูUTQ online
กรอกข้อมูล กพ.7
เข้าระบบ O-Net
Video Conference
บันทึกจุดเน้นโรงเรียน
สร.รับ-รายจ่ายโรงเรียน
กรอกข้อมูลแทปเล็ต
บันทึกเลื่อนขั้นเงินเดือน
สน.บริหารบุคคลนิติกร
สน.คลังและสินทรัพย์
โปรแกรมคำนวณภาษี
จัดทำข้อสอบONET
ถามตอบโปรแกรม ปพ.1
เอกสาร จากสวก.
โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
กรอกการเงิน
เว็ปโรงเรียน(สพฐ)
เมนูเว็ปน่าสนใจ
ตารางวังไกลกังวล
กรมสรรพากร
ข่าวด่วน77จังหวัด
เพิ่ม Code
บริษัท อจท.
มอ.จัดอบรมICT
เพิ่ม youtube
เครือนิเทศผ่านInternet
จัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ
สำหรับอัพโหลดไฟล์
สโมสรวิชาชีพครู
อัพเดทnod32
เกณฑ์สมศ.รอบ3
ทดสอบความเร็วเน็ต
ติดต่อบริษัทสุพรีม
หนังสือพิมพ์ภาคใต้
สนง.กศอช.นาทวี
สมาพันธ์ครูธุรการ จชต.
ศูนย์เทคโนฯการสื่อสาร
โรงแรมในจังหวัดสงขลา
ระบบกำลังพล
ความรู้คอม
TABLET DENGO
แนะนำเว็ปอำเภอนาทวี
เฉลยUTQ
กระปุกนิวส์
ข่าวสาร กบข.
เมนูแหล่งเรียนรู้
blog ส่งเสริมรักการอ่าน
รูปแบบการสอน
เรียนภาษาอังกฤษ
ฟังธรรมดอทคอม
สื่อธรรมะ
หลักเกณฑ์ไทยเป็นโรมัน
การปักผ้าลวดลายต่างๆ
การสร้างเว็ปเบื้องต้น
บุคคลสำคัญของไทย
สอนเขียนเว็ป DWCS4
เรียนรู้office2007
รายการทีวีครู
รวมนิทานอีสป
ร่างกายของมนุษย์
สื่อเรียนรู้
บล็อกการเรียนรู้
ข้อมูลแท็ปเล็ต
บทเรียนบนเว็ป คอมป.6
การใช้งานโปรแกรมอีบุค
เรียนรู้ power point2007
เรียนรู้การใช้งาน Excel2007
สื่อการสอน CAI ทุกกลุ่มสาระ
สมัครเข้าใช้ blog
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เทคนิคซ่อมคอมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.13 KB 644
วิธีแก้ปัญหาเครื่องรีสตาร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 474
108 ปัญหาคอมฯที่พบบ่อย Word Document ขนาดไฟล์ 7.01 KB 227
การต่ออินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ Word Document ขนาดไฟล์ 360.5 KB 277
การแชร์เน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 185.5 KB 776
รวมคำสั่งdos Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.24 KB 552
อยากใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็น Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 238
ติดตั้งwindows7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 462
อุปกรณ์ต่อระบบเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 200
รวมสูตรExcel RAR Archive ขนาดไฟล์ 121.9 KB 370
เบอร์โทรครูในโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.5 KB 275
โปรแกรมช่วยประมวลผล บ้านเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.5 KB 366
พาสเวิดร์data on web Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135 KB 940
งานโครงการปีงบประมาณ54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 149.46 KB 662
เพลงในกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 2725
วิธการผูกเงื่อนแบบต่างๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 574.88 KB 594
แบบยื่นภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.84 KB 189
ใบแนบเสียภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.36 KB 184
การวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร2551(นำเสนอโดย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์) 163
การจำแนกจุดมุ่งหมายการศึกษาของบลูม(นำเสนอโดยนางสาวสุวิชญา ภู่ทับทิม) RAR Archive ขนาดไฟล์ 39.59 KB 871
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด Test Buleprint (การบ้าน) 2 ไฟล์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.88 KB 295
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนด Test Blueprint(ไฟล์เดียว) RAR Archive ขนาดไฟล์ 12.44 KB 495
คุณลักษณะของครูมืออาชีพโดย ท่าน นาย ธราเดช มหปุญญนนท์ ผอ.รร.บ้านขี้นาก 112
แผนการสอนประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 142
สพฐ.ประกาศสเปคส์คอมพิวเตอร์ปี 54 250
ฟร์อมเอกสารต่างๆของสหกรณ์ครูสงขลา จำกัด 187
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.05 KB 211
การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คแบบ bridge 103
ฟอร์มหนังสือรับรองความรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 1280
ทำเกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 582.5 KB 12662
job JPEG Image ขนาดไฟล์ 87.09 KB 314
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ(B-index)จ้า โหลดเลย 151
ข้อสอบป5 การงาน 139
pass DR: AFM86GKCL8 220
ดาวโหลดฟร์อนสวยจ้า 168
แบบอาคารเรียนโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 1413
เอกสารวันเสาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.18 KB 212
pass E-ME Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 430
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 115
หลักสูตรการงานอาชีพฯ(เอาไปปรับปรุงต่อน่ะ) 104
ดาวโหลดไดรเวอร์ 86
วิเคราะห์ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ( ศน.จตุพร จันทร์เรือง ) 144
วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการงานป๕(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 634
วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระภาษาอังกฤษป๔(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 196 KB 724
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสูการพัฒนาทักษะการคิดสังคม๖(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 380 KB 3104
ใบความรู้การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 185
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 230
ตำราทำอาหารเกือบหมื่นรายการ(ขอบคุณผู้ปล่อยมา) 123
เชิญดาวโหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 98
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่พัฒนาทักษะความคิดสังคม สาระที่1 ถึง 5 Word Document ขนาดไฟล์ 211 KB 878
ขั้นตอนการรายงานการรรับนักเรียนปีการศึกษา๒๕๕๔ Word Document ขนาดไฟล์ 4.75 MB 210
แบบฟร์อมต่างๆทางราชการ 115
โปรแกรมเช็คข้อมูล Smis54 208
คู่มือการจัดทำข้อมูล DATA CENTER 2011 75
ดาวโหลดโปรแกรม Mozilla Firefox 3.6.17 352
แผนทางการปฏิบัติตามจุดเน้นโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนปี54(การงานฯคอมฯ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.27 KB 222
คำกล่าวไหว้ครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.12 KB 1073
Contract2 Word Document ขนาดไฟล์ 15.11 KB 191
Contract1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 182
คู่มือการกรอก EFA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 906.41 KB 143
แบบกรอกข้อมูล EFA RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.33 KB 142
ดนตรีเกี่ยวกับกีฬา 96
ดนตรีเกี่ยวกับพิธีการ 89
ตารางสอนออกอากาศโรงเรียนวังไกลกังวลระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1/2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.81 KB 632
ใบบันทึกคะแนนเปตอง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104 KB 4559
ดาวน์โหลดใบสมัครกีฬาประเภทเปตอง( เอกสาร word ) Word Document ขนาดไฟล์ 13.87 KB 198
เนื้อเพลงพี่ชายชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.47 KB 307
ข้อมูลนักเรียนแยกตามระดับชั้นเรียน(10 มิ.ย. 54) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.5 KB 258
ข้อมูลนักเรียนแยกตามวันที่เข้าเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96 KB 185
รายชื่อนักเรียนชั้นป6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 192
สคริปตัวอย่างการนำแผนที่กูเกิ้ลมาวางบนเว็ป 221
สื่อการสอนลูกเสือ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.66 MB 547
ค้นหาเส้นทาง สถานที่ราชการ จังหวัดสตูล 62
พันธกิจ สพป.สข3 54 Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 448
ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล 69
การติตตั้งโปรแกรมควบคุมจากระยะไกล( เผื่อใครต้องการครับ )ใครโหลดแล้วข้ามขั้นตอนการดาวโหลดเลยครับ 186
มฐ.กศ.ขั้นพื้นฐานการประกันคุณภาพภายใน 15 มฐ.(ล่าสุด) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 233
ดาวโหลดโปรแกรมเล่นคาราโอเกะ 126
ไฟล์งานการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ ป.1-3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.09 MB 277
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสามระดับขั้นพื้นฐาน( 2554 - 2558 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 200
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสามระดับปฐมวัย( 2554 - 2558 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 823.32 KB 118
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ( ชัด บุญญา ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.52 KB 573
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านนสะท้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.94 KB 115
โครงการติดตั้ง CCTV Word Document ขนาดไฟล์ 21.92 KB 948
โครงจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์เพื่อการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.45 KB 215
กรอบเกียรติบัตรจ้า PNG Image ขนาดไฟล์ 283.42 KB 479
เพลงสวัสดี Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 1105
ยุทธศาสตร์ 9 ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 11.31 KB 179
เตรียมการประเมินรอบสาม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.59 KB 258
เอกสารประกอบการประเมิน ตบช 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.29 KB 1559
รูปแบบการเขียนSARที่ถูกวิธี Word Document ขนาดไฟล์ 16.11 KB 250
รูปแบบรายงานแผนพัฒนาการจัดการศึกษา(ระยะ ๓-๕ ปี) Word Document ขนาดไฟล์ 16.58 KB 155
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วักกับมาตรฐาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.14 KB 210
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 14.75 KB 195
ตารางแบบบันทึกการทำกิจกรรมชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.22 KB 201
แบบบันทึกข้อความส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 15.07 KB 215
แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 35.96 KB 336
จำนวนนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126 KB 177
แผนการสอนฟุตบอล(จากบล็อคนายสมแพง อินอาน เอื้อเฟื้อข้อมูล) Word Document ขนาดไฟล์ 36.75 KB 284
คู่มือการกรอกข้อมูลกำลังพล Word Document ขนาดไฟล์ 804 KB 365
แสดงข้อมูลการรับย้ายนร.6 102555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.59 KB 170
ผลงานการทดสอบภาคปฏิบัติลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.4 KB 112
แผนงานประจำปี55 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 3049
ตารางการส่งสัญญาณทีวีโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.18 KB 147
จ้างต่างชาติสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 78.76 KB 103
โปรแกรมพิมพ์ ปพ.1 274
บทคัดย่อการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำโดยใช้เกม Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 154
แบบบันทึกคะแนน N-T P3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 178
แผนพัฒนาระยะ3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.9 KB 282
แบบบันทึกการใช้สื่อคอม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.56 KB 158
000 Word Document ขนาดไฟล์ 16.23 KB 225
แบบบันทึกคะแนการวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 235
ผลสอบntp354 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.48 KB 108
โครงสร้างเวลาเรียนและเก Word Document ขนาดไฟล์ 11.62 KB 130
จุดเน้นการจัดการศึกษาสพป สข3 ปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 12.16 KB 132
อบรมผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 510.5 KB 1463
ใบส่งตัวนักกีฬาเปตอง55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.29 KB 251
แบบประเมินวาดภาพ13 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.58 KB 166
การบ้านป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 12.36 KB 154
แบบประเมินการใช้สื่อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.53 KB 102
ระเบียบการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 220
ประวัติคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 384.07 KB 103
คู่มือการนำเข้าข้อมูลแทปเล็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 785.18 KB 237
เกียรติบัตรผ่านUTQ อ.นิยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 366.37 KB 115
แนวข้อสอบการงาน ป.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.45 MB 367
ร่างแผน56 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 221
รายงานโครงการ55เสนอโครงการ56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.4 KB 195
โครงการกีฬาและนันทนาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.59 KB 279
คำสั่งให้โฟล์เดอร์ที่โดนไวรัสซ่อนปรากฎออกมาครับ 79
ภาพทางอากาศ JPEG Image ขนาดไฟล์ 211.94 KB 88
บัญชีครัวเรือน รายรับ- -รายจ่าย กสิกรไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.94 MB 125
สมุดเงินออมปี2555 ธนาคารแห่งประเทศไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.56 MB 102
ปฏิทิน2556 PNG Image ขนาดไฟล์ 33.71 KB 118
คู่มือการจัดสอบโอเน็ตปีการศึกษา2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 76
บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบโอเน็ตปี55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.98 KB 146
เลขที่นั่งสอบโอเน็ต55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.39 KB 142
คู่มือการใช้ระบบโอเน็ตปี 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 74
จำนวนข้อสอบโอเน็ต ป.6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.88 KB 119
หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการบริหารการทดสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.38 KB 101
แบบพิมพ์ ปพ.1 ปรับใหม่ 80:20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.38 KB 193
คำสั่งให้นำแบบ ปพ1 มาใช้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.9 KB 106
คำอธิบายการกรอก ปพ1 80:20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.28 KB 114
Logo school PNG Image ขนาดไฟล์ 81.16 KB 133
โปแกรมพิมพ์ปพ.1แบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.43 MB 1164
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.84 KB 3736
font p6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 169
โปรแกรมติดต่อทางไกลครับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.33 KB 131
ผลโอเน็ต55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.66 KB 120
แผนผังโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.45 KB 89
โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 130
เปตอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.93 KB 85
เอกสารประกอบการประเมิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.72 MB 124
คู่มือการลงแอฟ tablet p2 Word Document ขนาดไฟล์ 4.6 MB 153
ใบทะเบียนนักกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 83
รายชื่อศิษย์เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 373 KB 232
ประเภทของสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 73
ขั้นตอนการติดตั้งแทปเล็ต ป2 Word Document ขนาดไฟล์ 20.65 KB 147
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประกาศ ลงวันที่ 4 ต.ค 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.1 KB 60
โปรแกรม Excel สำหรับคำนวณค่าตอบแทนพนักงานราชการ ม.ค.57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 78
ตารางสอนวังไกลกังวล57 32
หลักสูตรอาเซียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.77 MB 51
แนวทางการนำหลักสูตรอาเซียนสูการปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.18 MB 29
คะแนน NT56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46 KB 45
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(อ.เบญจมาศ วงษ์สุวรรณ) Word Document ขนาดไฟล์ 31.69 KB 74
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(อ.จินตนา คลังธาร) Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 14
โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี 57 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 16
กีฬา57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.35 KB 14
รูปเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 12
โปรแกรมการแข่งขันเปตองเครือข่ายอำเภอนาทวีปี57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78.5 KB 5
แบบฟอร์มการรายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 383.5 KB 4
โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ