ผู้บริหาร

นายปิยทรรศน์ อินทกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เมนูสารสนเทศสำคัญ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รับ-ส่งหนังสือราชการ
งานสารสนเทศสพฐ
บันทึกข้อมูล E-mes
บันทึกข้อมูล Mis
บันทึกข้อมูล EMIS
บันทึกข้อมูล 10 มิ.ย.56
สำนักงานวิชาการฯ
เมล์ สพป.สข.3
สนงรับรองฯ
บันทึกการใช้พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
สถานการณ์อุทกภัย
อบรมครูUTQ online
กรอกข้อมูล กพ.7
เข้าระบบ O-Net
Video Conference
บันทึกจุดเน้นโรงเรียน
สร.รับ-รายจ่ายโรงเรียน
กรอกข้อมูลแทปเล็ต
บันทึกเลื่อนขั้นเงินเดือน
สน.บริหารบุคคลนิติกร
สน.คลังและสินทรัพย์
โปรแกรมคำนวณภาษี
จัดทำข้อสอบONET
ถามตอบโปรแกรม ปพ.1
เอกสาร จากสวก.
โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
กรอกการเงิน
เว็ปโรงเรียน(สพฐ)
เมนูเว็ปน่าสนใจ
ตารางวังไกลกังวล
สื่อICTภายในสถานศึกษา
กรมสรรพากร
ข่าวด่วน77จังหวัด
เพิ่ม Code
บริษัท อจท.
มอ.จัดอบรมICT
เพิ่ม youtube
เครือนิเทศผ่านInternet
จัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ
สำหรับอัพโหลดไฟล์
สโมสรวิชาชีพครู
อัพเดทnod32
เกณฑ์สมศ.รอบ3
ทดสอบความเร็วเน็ต
ติดต่อบริษัทสุพรีม
หนังสือพิมพ์ภาคใต้
สนง.กศอช.นาทวี
สมาพันธ์ครูธุรการ จชต.
ศูนย์เทคโนฯการสื่อสาร
โรงแรมในจังหวัดสงขลา
ระบบกำลังพล
ความรู้คอม
TABLET DENGO
แนะนำเว็ปอำเภอนาทวี
เฉลยUTQ
กระปุกนิวส์
ข่าวสาร กบข.
เมนูแหล่งเรียนรู้
blog ส่งเสริมรักการอ่าน
ห้องเรียนออนไลน์
รูปแบบการสอน
เรียนรู้กับครูเอื้อง
เรียนภาษาอังกฤษ
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์
ฟังธรรมดอทคอม
สื่อธรรมะ
แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล
หลักเกณฑ์ไทยเป็นโรมัน
การปักผ้าลวดลายต่างๆ
การสร้างเว็ปเบื้องต้น
การบ้านดอทคอม
เรียนเพาเวอร์พอยท์
บุคคลสำคัญของไทย
สอนเขียนเว็ป DWCS4
เรียนรู้office2007
รายการทีวีครู
รวมนิทานอีสป
ครูสอนดี
ร่างกายของมนุษย์
สื่อเรียนรู้
บล็อกการเรียนรู้
ข้อมูลแท็ปเล็ต
สื่อประกอบการสอนMMP
บทเรียนบนเว็ป คอมป.6
การใช้งานโปรแกรมอีบุค
เรียนรู้ power point2007
เรียนรู้การใช้งาน Excel2007
สื่อการสอน CAI ทุกกลุ่มสาระ
สมัครเข้าใช้ blog
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เทคนิคซ่อมคอมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.13 KB 580
วิธีแก้ปัญหาเครื่องรีสตาร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 408
108 ปัญหาคอมฯที่พบบ่อย Word Document ขนาดไฟล์ 7.01 KB 185
การต่ออินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ Word Document ขนาดไฟล์ 360.5 KB 230
การแชร์เน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 185.5 KB 698
รวมคำสั่งdos Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.24 KB 471
อยากใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็น Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 200
ติดตั้งwindows7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 395
อุปกรณ์ต่อระบบเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 162
รวมสูตรExcel RAR Archive ขนาดไฟล์ 121.9 KB 321
เบอร์โทรครูในโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.5 KB 219
โปรแกรมช่วยประมวลผล บ้านเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.5 KB 322
พาสเวิดร์data on web Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135 KB 807
งานโครงการปีงบประมาณ54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 149.46 KB 558
เพลงในกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 2618
วิธการผูกเงื่อนแบบต่างๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 574.88 KB 522
แบบยื่นภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.84 KB 165
ใบแนบเสียภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.36 KB 160
การวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร2551(นำเสนอโดย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์) 150
การจำแนกจุดมุ่งหมายการศึกษาของบลูม(นำเสนอโดยนางสาวสุวิชญา ภู่ทับทิม) RAR Archive ขนาดไฟล์ 39.59 KB 798
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด Test Buleprint (การบ้าน) 2 ไฟล์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.88 KB 256
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนด Test Blueprint(ไฟล์เดียว) RAR Archive ขนาดไฟล์ 12.44 KB 416
คุณลักษณะของครูมืออาชีพโดย ท่าน นาย ธราเดช มหปุญญนนท์ ผอ.รร.บ้านขี้นาก 99
แผนการสอนประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 131
สพฐ.ประกาศสเปคส์คอมพิวเตอร์ปี 54 226
ฟร์อมเอกสารต่างๆของสหกรณ์ครูสงขลา จำกัด 175
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.05 KB 155
การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คแบบ bridge 87
ฟอร์มหนังสือรับรองความรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 1172
ทำเกียรติบัตร Unkown Document ขนาดไฟล์ 582.5 KB 11630
job JPEG Image ขนาดไฟล์ 87.09 KB 270
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ(B-index)จ้า โหลดเลย 138
ข้อสอบป5 การงาน 127
pass DR: AFM86GKCL8 197
ดาวโหลดฟร์อนสวยจ้า 150
แบบอาคารเรียนโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 1286
เอกสารวันเสาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.18 KB 168
pass E-ME Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 383
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 101
หลักสูตรการงานอาชีพฯ(เอาไปปรับปรุงต่อน่ะ) 89
ดาวโหลดไดรเวอร์ 74
วิเคราะห์ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ( ศน.จตุพร จันทร์เรือง ) 126
วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการงานป๕(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 592
วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระภาษาอังกฤษป๔(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 196 KB 654
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสูการพัฒนาทักษะการคิดสังคม๖(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 380 KB 2995
ใบความรู้การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 150
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 203
ตำราทำอาหารเกือบหมื่นรายการ(ขอบคุณผู้ปล่อยมา) 104
เชิญดาวโหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 87
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่พัฒนาทักษะความคิดสังคม สาระที่1 ถึง 5 Word Document ขนาดไฟล์ 211 KB 784
ขั้นตอนการรายงานการรรับนักเรียนปีการศึกษา๒๕๕๔ Word Document ขนาดไฟล์ 4.75 MB 157
แบบฟร์อมต่างๆทางราชการ 100
โปรแกรมเช็คข้อมูล Smis54 195
คู่มือการจัดทำข้อมูล DATA CENTER 2011 63
ดาวโหลดโปรแกรม Mozilla Firefox 3.6.17 304
แผนทางการปฏิบัติตามจุดเน้นโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนปี54(การงานฯคอมฯ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.27 KB 183
คำกล่าวไหว้ครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.12 KB 813
Contract2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.11 KB 150
Contract1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 144
คู่มือการกรอก EFA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 906.41 KB 120
แบบกรอกข้อมูล EFA RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.33 KB 106
ดนตรีเกี่ยวกับกีฬา 83
ดนตรีเกี่ยวกับพิธีการ 76
ตารางสอนออกอากาศโรงเรียนวังไกลกังวลระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1/2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.81 KB 508
ใบบันทึกคะแนนเปตอง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104 KB 4339
ดาวน์โหลดใบสมัครกีฬาประเภทเปตอง( เอกสาร word ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.87 KB 161
เนื้อเพลงพี่ชายชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.47 KB 232
ข้อมูลนักเรียนแยกตามระดับชั้นเรียน(10 มิ.ย. 54) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.5 KB 200
ข้อมูลนักเรียนแยกตามวันที่เข้าเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96 KB 159
รายชื่อนักเรียนชั้นป6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 153
สคริปตัวอย่างการนำแผนที่กูเกิ้ลมาวางบนเว็ป 194
สื่อการสอนลูกเสือ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.66 MB 426
ค้นหาเส้นทาง สถานที่ราชการ จังหวัดสตูล 51
พันธกิจ สพป.สข3 54 Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 400
ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล 58
การติตตั้งโปรแกรมควบคุมจากระยะไกล( เผื่อใครต้องการครับ )ใครโหลดแล้วข้ามขั้นตอนการดาวโหลดเลยครับ 176
มฐ.กศ.ขั้นพื้นฐานการประกันคุณภาพภายใน 15 มฐ.(ล่าสุด) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 208
ดาวโหลดโปรแกรมเล่นคาราโอเกะ 111
ไฟล์งานการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ ป.1-3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.09 MB 246
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสามระดับขั้นพื้นฐาน( 2554 - 2558 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 178
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสามระดับปฐมวัย( 2554 - 2558 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 823.32 KB 98
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ( ชัด บุญญา ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.52 KB 505
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านนสะท้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.94 KB 94
โครงการติดตั้ง CCTV Unkown Document ขนาดไฟล์ 21.92 KB 744
โครงจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์เพื่อการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 23.45 KB 167
กรอบเกียรติบัตรจ้า PNG Image ขนาดไฟล์ 283.42 KB 189
เพลงสวัสดี Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 776
ยุทธศาสตร์ 9 ข้อ Unkown Document ขนาดไฟล์ 11.31 KB 151
เตรียมการประเมินรอบสาม Unkown Document ขนาดไฟล์ 38.59 KB 213
เอกสารประกอบการประเมิน ตบช 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.29 KB 1379
รูปแบบการเขียนSARที่ถูกวิธี Unkown Document ขนาดไฟล์ 16.11 KB 204
รูปแบบรายงานแผนพัฒนาการจัดการศึกษา(ระยะ ๓-๕ ปี) Unkown Document ขนาดไฟล์ 16.58 KB 118
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วักกับมาตรฐาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.14 KB 175
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.75 KB 163
ตารางแบบบันทึกการทำกิจกรรมชุมนุม Unkown Document ขนาดไฟล์ 11.22 KB 165
แบบบันทึกข้อความส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.07 KB 174
แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 35.96 KB 261
จำนวนนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126 KB 127
แผนการสอนฟุตบอล(จากบล็อคนายสมแพง อินอาน เอื้อเฟื้อข้อมูล) Unkown Document ขนาดไฟล์ 36.75 KB 232
คู่มือการกรอกข้อมูลกำลังพล Word Document ขนาดไฟล์ 804 KB 303
แสดงข้อมูลการรับย้ายนร.6 102555 Unkown Document ขนาดไฟล์ 10.59 KB 140
ผลงานการทดสอบภาคปฏิบัติลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.4 KB 90
แผนงานประจำปี55 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 2672
ตารางการส่งสัญญาณทีวีโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.18 KB 104
จ้างต่างชาติสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 78.76 KB 81
โปรแกรมพิมพ์ ปพ.1 230
บทคัดย่อการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำโดยใช้เกม Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 116
แบบบันทึกคะแนน N-T P3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 136
แผนพัฒนาระยะ3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.9 KB 252
แบบบันทึกการใช้สื่อคอม Unkown Document ขนาดไฟล์ 10.56 KB 124
000 Unkown Document ขนาดไฟล์ 16.23 KB 182
แบบบันทึกคะแนการวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 196
ผลสอบntp354 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.48 KB 89
โครงสร้างเวลาเรียนและเก Unkown Document ขนาดไฟล์ 11.62 KB 103
จุดเน้นการจัดการศึกษาสพป สข3 ปี 55 Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.16 KB 96
อบรมผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 510.5 KB 1316
ใบส่งตัวนักกีฬาเปตอง55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.29 KB 213
แบบประเมินวาดภาพ13 Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.58 KB 128
การบ้านป.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.36 KB 126
แบบประเมินการใช้สื่อ Unkown Document ขนาดไฟล์ 11.53 KB 76
ระเบียบการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 185
ประวัติคอมพิวเตอร์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 384.07 KB 66
คู่มือการนำเข้าข้อมูลแทปเล็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 785.18 KB 197
เกียรติบัตรผ่านUTQ อ.นิยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 366.37 KB 70
แนวข้อสอบการงาน ป.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.45 MB 344
ร่างแผน56 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 135
รายงานโครงการ55เสนอโครงการ56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.4 KB 163
โครงการกีฬาและนันทนาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.59 KB 217
คำสั่งให้โฟล์เดอร์ที่โดนไวรัสซ่อนปรากฎออกมาครับ 54
ภาพทางอากาศ JPEG Image ขนาดไฟล์ 211.94 KB 58
บัญชีครัวเรือน รายรับ- -รายจ่าย กสิกรไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.94 MB 85
สมุดเงินออมปี2555 ธนาคารแห่งประเทศไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.56 MB 77
ปฏิทิน2556 PNG Image ขนาดไฟล์ 33.71 KB 87
คู่มือการจัดสอบโอเน็ตปีการศึกษา2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 54
บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบโอเน็ตปี55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.98 KB 102
เลขที่นั่งสอบโอเน็ต55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.39 KB 99
คู่มือการใช้ระบบโอเน็ตปี 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 53
จำนวนข้อสอบโอเน็ต ป.6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.88 KB 95
หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการบริหารการทดสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.38 KB 61
แบบพิมพ์ ปพ.1 ปรับใหม่ 80:20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.38 KB 150
คำสั่งให้นำแบบ ปพ1 มาใช้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.9 KB 68
คำอธิบายการกรอก ปพ1 80:20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.28 KB 97
Logo school PNG Image ขนาดไฟล์ 81.16 KB 95
โปแกรมพิมพ์ปพ.1แบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.43 MB 1117
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.84 KB 3008
font p6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 133
โปรแกรมติดต่อทางไกลครับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.33 KB 81
ผลโอเน็ต55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.66 KB 85
แผนผังโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.45 KB 47
โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 64
เปตอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.93 KB 56
เอกสารประกอบการประเมิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.72 MB 83
คู่มือการลงแอฟ tablet p2 Word Document ขนาดไฟล์ 4.6 MB 116
ใบทะเบียนนักกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 58
รายชื่อศิษย์เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 373 KB 124
ประเภทของสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 38
ขั้นตอนการติดตั้งแทปเล็ต ป2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.65 KB 82
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประกาศ ลงวันที่ 4 ต.ค 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.1 KB 35
โปรแกรม Excel สำหรับคำนวณค่าตอบแทนพนักงานราชการ ม.ค.57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 38
ตารางสอนวังไกลกังวล57 5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ