ผู้บริหาร

นายปิยทรรศน์ อินทกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เมนูสารสนเทศสำคัญ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รับ-ส่งหนังสือราชการ
งานสารสนเทศสพฐ
บันทึกข้อมูล EMIS
บันทึกข้อมูล 10 มิ.ย.57
สำนักงานวิชาการฯ
สนงรับรองฯ
บันทึกการใช้พลังงาน
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
อบรมครูUTQ online
กรอกข้อมูล กพ.7
เข้าระบบ O-Net
Video Conference
บันทึกจุดเน้นโรงเรียน
บันทึกเลื่อนขั้นเงินเดือน
สน.บริหารบุคคลนิติกร
สน.คลังและสินทรัพย์
โปรแกรมคำนวณภาษี
จัดทำข้อสอบONET
ถามตอบโปรแกรม ปพ.1
เอกสาร จากสวก.
เว็ปโรงเรียน(สพฐ)
เมนูเว็ปน่าสนใจ
ตารางวังไกลกังวล
กรมสรรพากร
เพิ่ม Code
บริษัท อจท.
มอ.จัดอบรมICT
เครือนิเทศผ่านInternet
จัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ
สำหรับอัพโหลดไฟล์
สโมสรวิชาชีพครู
อัพเดทnod32
ทดสอบความเร็วเน็ต
ติดต่อบริษัทสุพรีม
หนังสือพิมพ์ภาคใต้
สนง.กศอช.นาทวี
ศูนย์เทคโนฯการสื่อสาร
โรงแรมในจังหวัดสงขลา
ความรู้คอม
TABLET DENGO
แนะนำเว็ปอำเภอนาทวี
กระปุกนิวส์
ข่าวสาร กบข.
เมนูแหล่งเรียนรู้
blog ส่งเสริมรักการอ่าน
รูปแบบการสอน
เรียนภาษาอังกฤษ
ฟังธรรมดอทคอม
สื่อธรรมะ
หลักเกณฑ์ไทยเป็นโรมัน
การปักผ้าลวดลายต่างๆ
การสร้างเว็ปเบื้องต้น
บุคคลสำคัญของไทย
สอนเขียนเว็ป DWCS4
เรียนรู้office2007
รายการทีวีครู
รวมนิทานอีสป
สื่อเรียนรู้
บล็อกการเรียนรู้
สมัครเข้าใช้ blog
บทเรียนบนเว็ป คอมป.6
เรียนรู้ power point2007
เรียนรู้การใช้งาน Excel2007
สื่อการสอน CAI ทุกกลุ่มสาระ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สสวท.
Suksanari e-leaning
ความรู้พื้นฐานงานช่าง
แท็บเล็ตป.1 OTPC
แท็บเล็ตป.2 OTPC
แท็บเล็ตป.3 OTPC
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เทคนิคซ่อมคอมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.13 KB 1925
วิธีแก้ปัญหาเครื่องรีสตาร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 1252
108 ปัญหาคอมฯที่พบบ่อย Word Document ขนาดไฟล์ 7.01 KB 253
การต่ออินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ Word Document ขนาดไฟล์ 360.5 KB 329
การแชร์เน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 185.5 KB 1507
รวมคำสั่งdos Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.24 KB 1992
อยากใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็น Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 246
ติดตั้งwindows7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 524
อุปกรณ์ต่อระบบเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 210
รวมสูตรExcel RAR Archive ขนาดไฟล์ 121.9 KB 395
เบอร์โทรครูในโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.5 KB 321
โปรแกรมช่วยประมวลผล บ้านเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.5 KB 379
พาสเวิดร์data on web Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135 KB 2101
งานโครงการปีงบประมาณ54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 149.46 KB 677
เพลงในกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 2742
วิธการผูกเงื่อนแบบต่างๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 574.88 KB 607
แบบยื่นภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.84 KB 202
ใบแนบเสียภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.36 KB 195
การวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร2551(นำเสนอโดย ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์) 167
การจำแนกจุดมุ่งหมายการศึกษาของบลูม(นำเสนอโดยนางสาวสุวิชญา ภู่ทับทิม) RAR Archive ขนาดไฟล์ 39.59 KB 879
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด Test Buleprint (การบ้าน) 2 ไฟล์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.88 KB 310
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนด Test Blueprint(ไฟล์เดียว) RAR Archive ขนาดไฟล์ 12.44 KB 540
คุณลักษณะของครูมืออาชีพโดย ท่าน นาย ธราเดช มหปุญญนนท์ ผอ.รร.บ้านขี้นาก 114
แผนการสอนประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 145
สพฐ.ประกาศสเปคส์คอมพิวเตอร์ปี 54 260
ฟร์อมเอกสารต่างๆของสหกรณ์ครูสงขลา จำกัด 191
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.05 KB 228
การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คแบบ bridge 105
ฟอร์มหนังสือรับรองความรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 1694
ทำเกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 582.5 KB 13987
job JPEG Image ขนาดไฟล์ 87.09 KB 330
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ(B-index)จ้า โหลดเลย 155
ข้อสอบป5 การงาน 140
pass DR: AFM86GKCL8 228
ดาวโหลดฟร์อนสวยจ้า 174
แบบอาคารเรียนโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 2408
เอกสารวันเสาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.18 KB 223
pass E-ME Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 444
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 134
หลักสูตรการงานอาชีพฯ(เอาไปปรับปรุงต่อน่ะ) 109
ดาวโหลดไดรเวอร์ 94
วิเคราะห์ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ( ศน.จตุพร จันทร์เรือง ) 146
วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการงานป๕(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 676
วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระภาษาอังกฤษป๔(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 196 KB 782
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสูการพัฒนาทักษะการคิดสังคม๖(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 380 KB 4777
ใบความรู้การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 198
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 264
ตำราทำอาหารเกือบหมื่นรายการ(ขอบคุณผู้ปล่อยมา) 125
เชิญดาวโหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 103
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่พัฒนาทักษะความคิดสังคม สาระที่1 ถึง 5 Word Document ขนาดไฟล์ 211 KB 2166
ขั้นตอนการรายงานการรรับนักเรียนปีการศึกษา๒๕๕๔ Word Document ขนาดไฟล์ 4.75 MB 244
แบบฟร์อมต่างๆทางราชการ 122
โปรแกรมเช็คข้อมูล Smis54 211
คู่มือการจัดทำข้อมูล DATA CENTER 2011 77
ดาวโหลดโปรแกรม Mozilla Firefox 3.6.17 598
แผนทางการปฏิบัติตามจุดเน้นโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนปี54(การงานฯคอมฯ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.27 KB 231
คำกล่าวไหว้ครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.12 KB 1141
Contract2 Word Document ขนาดไฟล์ 15.11 KB 201
Contract1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 191
คู่มือการกรอก EFA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 906.41 KB 156
แบบกรอกข้อมูล EFA RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.33 KB 154
ดนตรีเกี่ยวกับกีฬา 98
ดนตรีเกี่ยวกับพิธีการ 92
ตารางสอนออกอากาศโรงเรียนวังไกลกังวลระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1/2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.81 KB 1699
ใบบันทึกคะแนนเปตอง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104 KB 6046
ดาวน์โหลดใบสมัครกีฬาประเภทเปตอง( เอกสาร word ) Word Document ขนาดไฟล์ 13.87 KB 212
เนื้อเพลงพี่ชายชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.47 KB 703
ข้อมูลนักเรียนแยกตามระดับชั้นเรียน(10 มิ.ย. 54) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.5 KB 277
ข้อมูลนักเรียนแยกตามวันที่เข้าเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96 KB 208
รายชื่อนักเรียนชั้นป6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 203
สคริปตัวอย่างการนำแผนที่กูเกิ้ลมาวางบนเว็ป 229
สื่อการสอนลูกเสือ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.66 MB 2976
ค้นหาเส้นทาง สถานที่ราชการ จังหวัดสตูล 65
พันธกิจ สพป.สข3 54 Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 1465
ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล 73
การติตตั้งโปรแกรมควบคุมจากระยะไกล( เผื่อใครต้องการครับ )ใครโหลดแล้วข้ามขั้นตอนการดาวโหลดเลยครับ 188
มฐ.กศ.ขั้นพื้นฐานการประกันคุณภาพภายใน 15 มฐ.(ล่าสุด) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 247
ดาวโหลดโปรแกรมเล่นคาราโอเกะ 129
ไฟล์งานการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ ป.1-3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.09 MB 294
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสามระดับขั้นพื้นฐาน( 2554 - 2558 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 210
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสามระดับปฐมวัย( 2554 - 2558 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 823.32 KB 126
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ( ชัด บุญญา ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.52 KB 1870
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านนสะท้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.94 KB 126
โครงการติดตั้ง CCTV Word Document ขนาดไฟล์ 21.92 KB 1512
โครงจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์เพื่อการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.45 KB 252
กรอบเกียรติบัตรจ้า PNG Image ขนาดไฟล์ 283.42 KB 594
เพลงสวัสดี Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 1257
ยุทธศาสตร์ 9 ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 11.31 KB 194
เตรียมการประเมินรอบสาม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.59 KB 311
เอกสารประกอบการประเมิน ตบช 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.29 KB 1570
รูปแบบการเขียนSARที่ถูกวิธี Word Document ขนาดไฟล์ 16.11 KB 265
รูปแบบรายงานแผนพัฒนาการจัดการศึกษา(ระยะ ๓-๕ ปี) Word Document ขนาดไฟล์ 16.58 KB 170
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วักกับมาตรฐาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.14 KB 235
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 14.75 KB 227
ตารางแบบบันทึกการทำกิจกรรมชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.22 KB 223
แบบบันทึกข้อความส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 15.07 KB 232
แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 35.96 KB 374
จำนวนนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126 KB 190
แผนการสอนฟุตบอล(จากบล็อคนายสมแพง อินอาน เอื้อเฟื้อข้อมูล) Word Document ขนาดไฟล์ 36.75 KB 330
คู่มือการกรอกข้อมูลกำลังพล Word Document ขนาดไฟล์ 804 KB 692
แสดงข้อมูลการรับย้ายนร.6 102555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.59 KB 211
ผลงานการทดสอบภาคปฏิบัติลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.4 KB 124
แผนงานประจำปี55 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 3820
ตารางการส่งสัญญาณทีวีโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.18 KB 386
จ้างต่างชาติสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 78.76 KB 115
โปรแกรมพิมพ์ ปพ.1 282
บทคัดย่อการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำโดยใช้เกม Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 168
แบบบันทึกคะแนน N-T P3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 205
แผนพัฒนาระยะ3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.9 KB 304
แบบบันทึกการใช้สื่อคอม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.56 KB 171
000 Word Document ขนาดไฟล์ 16.23 KB 270
แบบบันทึกคะแนการวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 290
ผลสอบntp354 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.48 KB 121
โครงสร้างเวลาเรียนและเก Word Document ขนาดไฟล์ 11.62 KB 151
จุดเน้นการจัดการศึกษาสพป สข3 ปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 12.16 KB 159
อบรมผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 510.5 KB 2516
ใบส่งตัวนักกีฬาเปตอง55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.29 KB 386
แบบประเมินวาดภาพ13 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.58 KB 183
การบ้านป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 12.36 KB 179
แบบประเมินการใช้สื่อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.53 KB 115
ระเบียบการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 463
ประวัติคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 384.07 KB 131
คู่มือการนำเข้าข้อมูลแทปเล็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 785.18 KB 259
เกียรติบัตรผ่านUTQ อ.นิยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 366.37 KB 125
แนวข้อสอบการงาน ป.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.45 MB 375
ร่างแผน56 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 563
รายงานโครงการ55เสนอโครงการ56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.4 KB 213
โครงการกีฬาและนันทนาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.59 KB 539
คำสั่งให้โฟล์เดอร์ที่โดนไวรัสซ่อนปรากฎออกมาครับ 88
ภาพทางอากาศ JPEG Image ขนาดไฟล์ 211.94 KB 107
บัญชีครัวเรือน รายรับ- -รายจ่าย กสิกรไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.94 MB 137
สมุดเงินออมปี2555 ธนาคารแห่งประเทศไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.56 MB 114
ปฏิทิน2556 PNG Image ขนาดไฟล์ 33.71 KB 158
คู่มือการจัดสอบโอเน็ตปีการศึกษา2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 90
บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบโอเน็ตปี55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.98 KB 163
เลขที่นั่งสอบโอเน็ต55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.39 KB 157
คู่มือการใช้ระบบโอเน็ตปี 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 88
จำนวนข้อสอบโอเน็ต ป.6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.88 KB 127
หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการบริหารการทดสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.38 KB 110
แบบพิมพ์ ปพ.1 ปรับใหม่ 80:20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.38 KB 203
คำสั่งให้นำแบบ ปพ1 มาใช้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.9 KB 122
คำอธิบายการกรอก ปพ1 80:20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.28 KB 125
Logo school PNG Image ขนาดไฟล์ 81.16 KB 163
โปแกรมพิมพ์ปพ.1แบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.43 MB 1184
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.84 KB 18072
font p6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 181
โปรแกรมติดต่อทางไกลครับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.33 KB 170
ผลโอเน็ต55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.66 KB 140
แผนผังโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.45 KB 103
โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 353
เปตอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.93 KB 97
เอกสารประกอบการประเมิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.72 MB 136
คู่มือการลงแอฟ tablet p2 Word Document ขนาดไฟล์ 4.6 MB 172
ใบทะเบียนนักกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 105
รายชื่อศิษย์เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 373 KB 594
ประเภทของสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 93
ขั้นตอนการติดตั้งแทปเล็ต ป2 Word Document ขนาดไฟล์ 20.65 KB 396
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประกาศ ลงวันที่ 4 ต.ค 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.1 KB 70
โปรแกรม Excel สำหรับคำนวณค่าตอบแทนพนักงานราชการ ม.ค.57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 92
ตารางสอนวังไกลกังวล57 43
หลักสูตรอาเซียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.77 MB 76
แนวทางการนำหลักสูตรอาเซียนสูการปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.18 MB 41
คะแนน NT56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46 KB 88
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(อ.เบญจมาศ วงษ์สุวรรณ) Word Document ขนาดไฟล์ 31.69 KB 81
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(อ.จินตนา คลังธาร) Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 25
โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี 57 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 73
กีฬา57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.35 KB 30
รูปเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 58
โปรแกรมการแข่งขันเปตองเครือข่ายอำเภอนาทวีปี57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78.5 KB 216
แบบฟอร์มการรายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 383.5 KB 52
วิธีการรับส่งหนังสือภายในและภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 28
แผนผังการรับส่งหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.59 KB 29
ฟรีโฮท Word Document ขนาดไฟล์ 12.7 KB 25
แก้ปัญหาแท็ปเล็ตแฮงค์ค้างotpc Word Document ขนาดไฟล์ 23 KB 30